Általános Szerződési Feltételek

A lent felsorolt általános feltételek a Fenstherm d.o.o. és az iroda szolgáltatásait használó utas közti viszonyt szabályozzák.Az iroda köteles biztosítani az utasnak a megrendelt és kifizetett szolgáltatást a megegyezett időben, továbbá biztosítani a pontos és időszerű információkat. Az utas köteles betartani az iroda által megadott foglalási- és fizetési határidőket. Az iroda nem köteles elvégezni a leegyeztetett és kifizetett szolgáltatást előre nem látható és elháríthatatlan akadályok, vis major (természeti csapások, úgy mint földrengés, árvíz, tűzvész, aszály) bekövetkezése esetén, melyek a foglalás megvalósítását befolyásolnák.

Az iroda a kérvényeket és a foglalásokat a vodicenyaralas.hu weboldalon, elektronikus postán, levélben vagy személyesen az iroda fiókjában illetve a szerződött partnerirodákon keresztül fogadja.

Az utas a foglalás-megerősítésével elismeri, hogy tisztában van az utazási szolgáltatás nyújtás ezen szabályozásával, melyet előtte figyelmesen elolvasott, és azt teljes egészében elfogadta.

A kiválasztott szolgáltatás lefoglalásához az utas köteles előlegként befizetni a foglalás jóváhagyásakor készült árkalkuláción feltűntetett ár 30%-át. A fennmaradó összeget az utas köteles úgy befizetni, hogy az az iroda bankszámláján legalább 7 nappal a szállás elfoglalása előtt megjelenjen. Minden e folyamathoz kapcsolódó bank- és más költség az utast terheli.

Az iroda köteles meghatározni és a vendéggel megismertetni a szolgáltatás teljes, pontos és végleges árát, melyet a vendég a foglalás jóváhagyásával feltétel nélkül elfogad. Bármely további szolgáltatás, melyről nincs egyértelműen kihangsúlyozva, hogy azt az alapár tartalmazza, fizetés köteles.

Az iroda fenntartja a jogot a közzétett árak megváltoztatására, amennyiben azt a szállító igényli, illetve ha a szolgáltatás megváltozik, vagy ha a valutaárfolyam több, mint 3%-kal változik.

Ajánlataink árai a szállítóinkkal kötött szerződések alapján vannak meghatározva, így nem kell megfelelniük a helyszínen, az utas szállásának épületében közölt árakkal; az ebből adódó árkülönbség nem lehet reklamáció tárgya.

Amennyiben a lefoglalt szállásra több személy érkezik, mint amennyi a voucheren fel van tűntetve, az irodának vagy a szállítónak jogában áll megvonni a szolgáltatást a be nem jelentett utasoktól, vagy fogadni az összes utast, de ez esetben a be nem jelentett utasoknak a helyszínen kell fizetniük, akár eltérő árat is.

Az utas köteles beszerezni a szükséges útiokmányokat, betartani szállásának házirendjét, bemutatni a vouchert a szálláshoz érkezésekor, megtenni a check in-t (bejelentkezés) az irodánál annak munkaidejében és előre bejelenteni
esetleges késésének rendkívüli körülményeit. Az iroda nem felel az utas fogadásáért, amennyiben ezt nem jelenti be előre.

Amennyiben az iroda vagy a bérbe adó depozitot kér a szállás a vendég tartózkodási ideje alatt bekövetkezett megrongálódásának biztosítására, az utas ezt köteles megfizetni.

Minden szolgáltatás lefoglalása előre fizetendő. Pótlólagos fizetések és új foglalások az utazási iroda fiókjában, kizárólag készpénzben történnek.

A foglalások lemondása, megváltoztatása kizárólag írásban történik a hivatalos info@vodicenyaralas.hu e-mailen keresztül.

A foglaló befizetése erősíti meg a foglalást, és nem kerül visszafizetésre visszamondás esetén. Amennyiben a visszamondásra a fennmaradó összeg befizetése után kerül sor, a következő összegeket kell megfizetni:

• Több, mint 60 nappal az érkezés napja előtt: 30% (a befizetett foglaló)
• 60 - 30 nappal az érkezés napja előtt: a teljes részvételi díj 50%-a
• 29 - 15 nappal az érkezés napja előtt: a teljes részvételi díj 70%-a
• 14 – 7 nappal az érkezés napja előtt: a teljes részvételi díj 85%-a
• Az érkezést megelőző 6 napon belül: a teljes részvételi díj 100%-a

Az iroda köteles teljesítenia foglalásban történt változást, amennyiben ez lehetséges az adott pillanatban, és értesíteni az utast az esetleges további költségekről, az utas pedig köteles kiegyenlíteni azt.

A szállás elfoglalására legkorábban 14 órától van lehetőség, legkésőbb pedig az iroda nyitvatartási idejének végéig, kivéve ha ezt máshogy jelezték.

A lefoglalt szállást késés bejelentése nélkül a legkorábbi check-in lehetőségtől számított 24 órán át tartják fönn a vendég számára, azaz másnap 14 óráig. Ezt követően az iroda szabadon átengedheti a szállást más ügyfeleknek, és nem köteles a befizetett díjat visszafizetni.

A legkésőbbi check-out 10 órakor van a távozás napján.

Overbooking esetén az iroda biztosít a vendég számára azonos kategóriájú pótszállást, törekedve arra, hogy az az eredetileg lefoglalt szállás feltételeit kielégítse. Amennyiben a vendég nem elégedett a pótszállással, az iroda köteles a befizetett díj egészét megtéríteni.

Reklamációt csak érkezéskor vagy az üdülés ideje alatt fogad el az iroda telefonon vagy személyesen az irodában. A szállásról való távozás után reklamációt nem fogad el. Az iroda nem felel a strand minőségéért, az esetleges zajokért, forgalmi dugókért és a rossz időjárási körülményekért.

Ha az utas a helyszínen elfogadja a felkínált megoldást, az iroda nem köteles további kifogások orvoslására.

Az utas a foglalás jóváhagyásával és a foglalás összegének befizetésével elfogadja a fent felsorolt feltételeket.